Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Op www.rijksoverheid.nl kunt u uitgebreide informatie vinden omtrent ouderbijdrage. Hiervan worden diverse activiteiten bekostigd. In principe gaan wij ervan uit dat kinderen aan alle activiteiten van sch...

Lees verder

Overblijfgeld

Overblijfgeld

Veel kinderen van onze school blijven vrijwillig over. Voor 4 dagen per week gedurende het hele schooljaar komt dit neer op € 150,-- per kind. Voor elke volgende kind rekenen wij € 100,--. Voor minder dagen betaalt u een evenredig deel. De beta...

Lees verder


St. Jobskade 14-16

3024 EN Rotterdam

010 4255385

bsmullerpier@nullrvko.nl