Overblijfgeld

Overblijfgeld

Veel kinderen van onze school blijven vrijwillig over. Voor 4 dagen per week gedurende het hele schooljaar komt dit neer op € 150,-- per kind. Voor elke volgende kind rekenen wij € 100,--. Voor minder dagen betaalt u een evenredig deel.

De betaling van het overblijfgeld en/of schoolgeld loopt via WIS Collect. Aan het begin van ieder nieuw schooljaar ontvangt u een mail, een per kind én apart voor het overblijfgeld en het schoolgeld, met daarin een link naar het webadres van WIS Collect. Wanneer u daar bent ingelogd, staan de facturen voor u klaar en kunt u betalen via iDEAL. 

U kunt er ook voor kiezen om het bedrag over te maken op IBAN NL55 INGB 0654 0871 99 t.n.v. RVKO65 Müllerpier Overblijf onder vermelding van het factuurnummer. 

De kinderen eten in het klaslokaal onder begeleiding van een leerkracht en gaan hiervoor of hierna buitenspelen. Wij hebben veel materialen tot onze beschikking om te spelen. Gedurende het buitenspelen houden teamleden, overblijfkrachten (externe partij) of de conciërge toezicht. 

Terug

St. Jobskade 14-16

3024 EN Rotterdam

010 4255385

bsmullerpier@nullrvko.nl