Intern begeleider (IB'er)

Intern begeleider (IB'er)

Onze  intern begeleider (IB'er) volgt met de directie de vorderingen en resultaten van het onderwijs. Ze ondersteunt en begeleidt de leerkrachten op groepsniveau, voert groepsbesprekingen met de leerkrachten en is op de hoogte van groepsplannen, aanp...

Lees verder

Schoolmaatschappelijk werk (SMW)

Schoolmaatschappelijk werk (SMW)

De schoolmaatschappelijk werker (Asiye Songul) kan op initiatief van ouders/verzorgers of school hulp bieden aan leerlingen, ouders en/of leerkrachten. De schoolmaatschappelijk werker voert in eerste instantie gesprekken met de betrokkenen. Als dit n...

Lees verder

Passend onderwijs (PPO)

Passend onderwijs (PPO)

Elk kind heeft recht op goed onderwijs, ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. De regering wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone basisschool in de buurt kunnen gaan.  Sinds 1 augustus 2014 hebben alle scholen een zorgplicht. D...

Lees verder

Pestprotocol

Pestprotocol

https://www.bsmullerpier.nl/phpimg/8543f1e60ad1c2d179b/pestprotocol.pdf

Lees verder

Stappen van de Meldcode huiselijk geweld

Stappen van de Meldcode huiselijk geweld

https://www.bsmullerpier.nl/phpimg/8543f1e60ad1c2d179b/stappen-huiselijk-geweld.pdf

Lees verder