Klachtenregeling

Klachtenregeling

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school of de kinderopvang zullen in onderling overleg tussen ouders, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld.  Indien dat echter, gelet op de aard van de kla...

Lees verder


St. Jobskade 14-16

3024 EN Rotterdam

010 4255385

bsmullerpier@nullrvko.nl