Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Op www.rijksoverheid.nl kunt u uitgebreide informatie vinden omtrent ouderbijdrage. Hiervan worden diverse activiteiten bekostigd. In principe gaan wij ervan uit dat kinderen aan alle activiteiten van school deelnemen. Indien u ervoor kiest de ouderbijdrage niet te betalen, houdt dit in dat uw kind ook niet deelneemt aan de activiteiten die hiervan bekostigd worden. De school zorgt uiteraard voor onderwijs voor uw kind op dergelijke momenten.

De ouderbijdrage per kind per schooljaar is € 80,-- per kind.

Dit bedrag kan overgemaakt worden op IBAN NL71 INGB 0654 0872 02 t.n.v. RVKO 65 Müllerpier Ouderbijdrage onder vermelding van de naam/namen van uw kind(eren). 

U kunt contact opnemen met de directeur over andere betalingsmogelijkheden. 

De begroting en realisatie van de ouderbijdrage wordt ieder jaar in de medezeggenschapsraad besproken. 

In de schoolgids staan de diverse uitgavenposten beschreven. 

Terug

St. Jobskade 14-16

3024 EN Rotterdam

010 4255385

bsmullerpier@nullrvko.nl