Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Op www.rijksoverheid.nl kunt u uitgebreide informatie vinden omtrent ouderbijdrage. Hiervan worden diverse activiteiten bekostigd. In principe gaan wij ervan uit dat kinderen aan alle activiteiten van school deelnemen. Zonder uw bijdrage kunnen wij het doorgaan van bepaalde activiteiten echter niet garanderen. 

De ouderbijdrage per kind per schooljaar is € 80,-- per kind.

De betaling van het overblijfgeld en/of schoolgeld loopt via WIS Collect. Aan het begin van ieder nieuw schooljaar ontvangt u een mail, een per kind én apart voor het overblijfgeld en het schoolgeld, met daarin een link naar het webadres van WIS Collect. Wanneer u daar bent ingelogd, staan de facturen voor u klaar en kunt u betalen via iDEAL. 

U kunt er ook voor kiezen om het bedrag over te maken op IBAN NL71 INGB 0654 0872 02 t.n.v. RVKO 65 Müllerpier Ouderbijdrage onder vermelding van het factuurnummer. 

De begroting en realisatie van de ouderbijdrage wordt ieder jaar in de medezeggenschapsraad besproken. 

In de schoolgids staan de diverse uitgavenposten beschreven. 

Terug

St. Jobskade 14-16

3024 EN Rotterdam

010 4255385

bsmullerpier@nullrvko.nl