Welkom op de website van Basisschool Müllerpier

Zo’n 20 jaar geleden is Rotterdam gestart met de ontwikkeling van twee pieren aan de Maas: de Müllerpier en de Lloydpier, samen het Lloydkwartier. Het wordt wel de creatiefste wijk van de stad genoemd, omdat het voormalige stukje havengebied het kloppende hart is van de Rotterdamse audiovisuele, creatieve en ICT industrie. Tussen de Euromast en het Scheepvaart en Transport College (STC), het MAAS theater en dans en de Rotterdamse haven staat Basisschool Müllerpier.

De school vervult als onderwijsvoorziening een buurtfunctie voor het Lloydkwartier en streeft ernaar om deze functie te blijven vervullen. Basisschool Müllerpier valt onder de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO).

Het Lloydkwartier heeft een aantal markante gebouwen en ook de school heeft een bijzondere huisvesting. Het lichte en moderne schoolgebouw bevindt zich in het gebouw Witte de With. De 9 lokalen zijn gelegen rondom een centrale hal met een bibliotheek en een leercentrum. Sinds januari 2021 heeft de school een nieuwe ruimte tegenover het oorspronkelijke schoolgebouw. In het schooljaar 2023-2024 staat er een herinrichting van de buitenruimte op de planning. De schoolpleinen zullen aangepast worden, zodat er een uitdagend en groen plein ontstaat. Ook de buitenruimte rondom de school zal vergroend worden, hierdoor kunnen de kinderen ook tijdens de buitenlessen in een rijke omgeving leren en spelen.

Er zijn vier groepen 1/2, twee groepen 3, een groep 4, een groep 5, een groep 6, een groep 7 en een groep 8. Lopende het schooljaar 2023-2024 zal er een instroomgroep 1 starten. Het schoolteam bestaat ongeveer uit 27 personen, waarvan de meesten parttime werken. 

Directie en bestuur

De directeur van Basisschool Müllerpier is Petra Notenboom-Verschuure. De school valt onder de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO). De RVKO is een vereniging die al 150 jaar scholen voor Katholiek Onderwijs in Rotterdam en de buitengemeenten bestuurt en beheert. Onder het bestuur van de vereniging ressorteren 66 schoollocaties voor primair onderwijs, waar ruim 20.000 kinderen en ruim 2000 personeelsleden een groot deel van hun dagen doorbrengen. St. Jobskade 14-16

3024 EN Rotterdam

010 4255385

bsmullerpier@nullrvko.nl