Filosofie

Filosofie

Naast de lessen in de klas, techniek en theater speelt het filosoferen met de kinderen in alle groepen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van verschillende vaardigheden. Het creatief denken, zoeken naar overeenkomsten en associëren komen tijdens het filosoferen aan bod. Daarnaast wordt er gewerkt aan de taalvaardigheid, woordenschat en sociale vaardigheden.

De leerkrachten van de school zijn allemaal opgeleid om te filosoferen met kinderen. De school beschikt over een, voor de school ontworpen, filosofiekast waarmee de interesse van de kinderen voor het filosofische onderwerp op uiteenlopende manieren geprikkeld kan worden. 

Terug