Techniek

Techniek

Onze school heeft deelgenomen aan het 'Programma Verbreding Techniek Basisonderwijs'of kortweg VTB. Het programma stimuleert de inpassing van lesmateriaal over techniek en wetenschap in het basisonderwijs.

Terwijl er een toenemende behoefte komt aan mensen met technische kennis en vaardigheden, is er een afnemende belangstelling bij kinderen en jongeren voor deze beroepen. Door stimulering wordt geprobeerd de belangstelling te vergroten, zodat er op termijn toch voldoende loodgieters, ICT'ers en chemici zullen zijn. Bovendien lenen wetenschap en techniek op de basisschool zich voor het ontwikkelen van creatieve en probleemoplossende vaardigheden bij kinderen.

Wij maken onder andere gebruik van techniektorens, robots en diverse constructiematerialen om de kinderen in de gelegenheid te stellen te ontdekken en te onderzoeken. Zij kunnen gedurende de dag kiezen om met techniek te werken. 

Techniek is bij uitstek een middel om een eigentijdse, aantrekkelijke en motiverende leeromgeving voor kinderen te creëren. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat kinderen een realistisch beeld krijgen van wat de betekenis van techniek en technologie voor de maatschappij is, zodat een eventuele keuze voor techniek in het voortgezet onderwijs een interessante en volwaardige optie is. 

Wij geven techniek vorm door het gebruik van techniekdozen in de klas, diverse constructiematerialen, robots, het organiseren van jaarlijks terugkerende techniekweken, een methode wereldoriëntatie waarvan techniek een onderdeel is, excursies in onze omgeving, gastlessen door ouders/verzorgers en samenwerking met erfgoedinstellingen en het voortgezet onderwijs. 

Terug