Nieuws Müllerpier, 15-10-2021

Nieuws Müllerpier, 15-10-2021

Vrijdag 15 oktober 2021

Kinderboekenweek

Tijdens de kinderboekenweek zijn er veel verschillende activiteiten gedaan in alle groepen. Alle groepen hebben gewerkt met de ontwerpbox 'beroepen'. Er is gefilosofeerd over het thema 'worden wat je wil', er zijn gedichten gemaakt en er is vooral veel gelezen en voorgelezen!

Ook de school zag er mooi versierd uit. Overal hing kleding van verschillende beroepen en er was een thematafel met daarop alle boeken die tijdens deze kinderboekenweek centraal stonden.

De kinderboekenweek is er natuurlijk niet voor niets. We hopen dat kinderen (en ook ouders) gestimuleerd worden in het lezen en voorlezen van boeken. Het lezen en voorlezen zorgt ervoor dat het taalinzicht van kinderen groter wordt. In verhalen worden andere woorden en zinnen gebruikt dan in de spreektaal, dus kunnen kinderen hun woordenschat vergroten. En ook het gevoel voor zinsbouw en grammatica ontwikkelt zich doordat ze in aanraking komen met boekentaal. Door met je kind over de boeken te praten leert het ook om zich beter uit te drukken. Ook de sociale en emotionele vaardigheden van een kind kunnen gestimuleerd worden door het lezen en voorlezen. Kinderen leren bijvoorbeeld om zich in te leven in de personages in de verhalen en om emoties die erin voorkomen te herkennen. Daarnaast leren ze ook oorzaken, gevolgen en verbanden herkennen. Kortom, genoeg redenen om een boek te pakken!

 

Studenten 

Er zijn een hoop nieuwe gezichten op school. Bij de kleuters en groep 3 is Negin gestart als onderwijsassistent. Zij doet een werken/leren traject en zal de komende 2 jaar werkzaam zijn op onze school. Zij assiteert de juffen met allerlei werkzaamheden in en buiten de groep. Ook zal ze met kleine groepjes kinderen werken. 

Ook vanuit de pabo zijn er een aantal studenten bij ons op school gestart. Zeker met het ook op het lerarentekort willen we deze studenten zo goed mogelijk begeleiden en ze welkom heten op onze school!

 

Studiedag

Maandag 25 oktober is er een studiedag. De kinderen zijn dan nog een dagje vrij. Deze dag zal in het teken staan van onderwijsontwikkeling en themavoorbereiding. In het volgende nieuwsbericht kunt u lezen hoe de studiedag is verlopen. 

 

Squid game

Ik heb getwijfeld of dit item op zijn plaats is in onze nieuwsbrief. En in het belang van de kinderen heb ik toch besloten om een stukje hierover te schrijven. Wellicht heeft u al iets in de media gehoord over de nieuwe Netflixserie Squid game. Dit is een serie die op dit moment erg populair is. De serie is geschikt voor kijkers van 16 jaar en ouder vanwege de geweldadige beelden. Wij merken op school dat ook onze kinderen (ook uit de lagere groepen) hiermee in aanraking komen. Zij zien beelden van de serie op verschillende mediakanalen (bijvoorbeeld via instagram, tiktok, maar ook door het spelen van Roblox). Er worden spelletjes uit de serie nagespeeld op het schoolplein. Hoe ga je nu als ouder of juf/meester om met de populariteit van Squid game? Verbieden is helaas niet het antwoord, want de kinderen komen er toch wel mee in aanraking. Het is daarom beter om uit te leggen waarom je liever niet wilt dat ze het kijken. Omdat het te gewelddadig is en dus niet goed voor ze is. Ook al kijken ze dan stiekem, ze kijken na zo'n waarschuwing toch op een andere manier. Ook is het belangrijk om het gesprek open te houden. 

 

De Grote Machinist

 

Misschien heeft u al iets gehoord, maar begin 2022 zal de 'Kleine Machinist' een 'Grote Machinist' starten. Een BSO voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.

Via onderstaande link kunt u hier meer informatie over lezen. 

de Grote Machinist


Terug

St. Jobskade 14-16

3024 EN Rotterdam

010 4255385

bsmullerpier@nullrvko.nl