Mededelingen vanuit de ouderraad

Vrijdag 19 april 2024

Verplaatsing schoolreis

De schoolreis is verplaatst van 7 juni, naar vrijdag 5 juli, i.v.m. de beschikbaarheid van vervoer.

Schoolfotograaf

De schoolfotograaf komt op vrijdag 31 mei en maandag 3 juni.

Hierdoor verplaatst de koffie-ochtend van maandag 3 juni naar dinsdag 28 mei.

Groep 8 is vrijdag op kamp, dus die zal maandag op de foto gaan. Ook de broer- en zus-foto’s zullen op maandag gemaakt worden.

 

Verkeerssituatie

Een ouderraadslid heeft onlangs met een medewerker van de gemeente de verkeerssituatie bekeken rond de school. Eerdere aanpassingen zijn geëvalueerd (warmtesensoren stoplichten, aanrijdroute school) en er is gekeken naar de huidige en toekomstige situatie (uitbreiding van de school). Bij veel scholen is de verkeersituatie bij het starten en het uitgaan van de school niet optimaal. Uniek aan onze locatie is dat het juist ’s middags erg druk is, vanwege de aanwezigheid van veel bedrijven op de pieren. De gemeente heeft de veiligheid rondom scholen op de agenda staan en neemt de unieke situatie van onze school mee in de aanpak. Het ouderraadslid blijft hierover in contact met de gemeente.

Luizencontrole

Er was weer vraag naar een school brede luizencontrole. In de ouderraad is besloten dit op aanvraag per klas te doen. De school wordt te groot om dit in een keer voor de hele school tegelijk te organiseren. Nu gaat bij constatering van luizen een app uit naar de klas. De klassenouder kan dan in overleg met de leerkracht een moment plannen en ouders vragen om de hele klas te controleren.


Terug

St. Jobskade 14-16

3024 EN Rotterdam

010 4255385

bsmullerpier@nullrvko.nl