ouderbijdrage

ouderbijdrage

Vrijdag 9 april 2021

Gisteren hebben de ouders van groep 3 t/m 8 een mail gekregen m.b.t. de ouderbijdrage. De ouders van groep 1 en 2 krijgen deze mail volgende week. De ouderbijdrage is normaal gesproken 80 euro. Dit schooljaar bedraagt de ouderbijdrage 55 euro per kind. Door de coronaperiode zijn er minder uitgaven vanuit de ouderbijdrage gedaan.

Ieder schooljaar wordt er samen met de medezeggenschapsraad gekeken hoe we deze gelden gebruiken. Je kunt hierbij denken aan: excursies, gastlessen, theater- en techniekprojecten, kinderboekenweek, Sinterklaas, kerstviering, paasviering, sportdag, biebboeken, opbouw uitdagende leeromgeving enz. 

De mail m.b.t. het overblijfgeld zult u na de meivakantie krijgen. 


Terug

St. Jobskade 14-16

3024 EN Rotterdam

010 4255385

bsmullerpier@nullrvko.nl