School weer open!

Donderdag 23 april 2020

Naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen dinsdag heeft het team gisteren met veel enthousiasme overlegd over de wijze waarop wij vanaf 11 mei weer open gaan! Vervolgens zijn de plannen aan de MR voorgelegd. 

In dit bericht proberen wij u zo volledig mogelijk te informeren. 

Wij hanteren de richtlijnen van het RIVM. Dit betekent o.a. dat er tussen leerlingen geen 1,5 meter afstand bewaard hoeft te worden. Tussen personeelsleden en leerlingen en personeelsleden onderling moet wel 1,5 meter afstand gehouden worden. 

 • De kinderen komen twee hele dagen per week naar school. Ze zijn ingedeeld op maandag en donderdag of op dinsdag en vrijdag. We gaan dus werken met halve klassen.
  De gewone schooltijden 8.30 - 15.00 uur zijn gehandhaafd. 
  Broertjes en zusjes komen op dezelfde dagen.
  U ontvangt vandaag of morgen de indeling van de groepsleerkracht. 
  Op de dagen dat zij niet naar school komen werken zij thuis verder aan hun weektaak. 
 • Ouders kunnen wij helaas niet toelaten in de school of op het schoolplein. De kinderen van de groepen  1 - 4 verzamelen tussen 8.15 en 8.30 uur op het schoolplein bij hun leerkracht. Zij lopen gezamenlijk naar binnen.
  De kinderen van de groepen 5 - 8 lopen tussen 8.15 en 8.30 uur zelfstandig naar hun klas. 
 • Wij adviseren en verzoeken u om, indien u uw kind ophaalt of brengt, ook met ouders onderling en de leerkracht 1,5 meter afstand te bewaren. 
 • Indien uw kind coronagerelateerde klachten heeft, moet hij of zij thuisblijven. Zij mogen pas weer naar school nadat zij 24 uur klachtenvrij zijn.
  Indien een gezinslid koorts heeft (vanaf 38 graden) mag uw kind niet naar school komen. 
 • Leerlingen die tot een risicogroep behoren, kunnen worden vrijgesteld van (fysiek) onderwijs op school. Ditzelfde geldt voor leerlingen van gezinsleden die tot een risicogroep behoren. Zij ontvangen thuisonderwijs. Om te voorkomen dat zij achter gaan lopen is dit onderwijs echter niet vrijblijvend. Deze groep kinderen moet dezelfde hoeveelheid taken maken als de andere kinderen. 

 • Voorlopig gaan de gym- en zwemlessen niet door, zodat de kinderen zoveel mogelijk tijd kunnen investeren in de basisvakken, lessen sociale vaardigheden en creatieve vakken. 
  De kleutergroepen zullen wel bewegingsonderwijs krijgen in de speel- of gymzaal.
 • Alle evenementen, uitstapjes, gastlessen e.d. zijn afgezegd. Dit betekent helaas geen schoolreis, kamp en eindpresentatie voor groep 8. Wij zullen onze uiterste best doen om voor groep 8 een passend afscheid te realiseren binnen de mogelijkheden. 
  Om veel administatieve handelingen te voorkomen wordt het niet gebruikte schoolgeld verrekend met het schoolgeld van schooljaar 2020-2021. De ouders van groep 8 krijgen dit bedrag én het kampgeld teruggestort. 
 • Indien uw kind jarig is en dit wil vieren in de klas, kan dit uiteraard. Tot de zomervakantie kunnen zij echter niet langs de klassen gaan om de juffen en meesters te trakteren. In de klas hoeft ook niet getrakteerd te worden, maar indien u dit wel wenst te doen, graag een verpakte traktatie. 

Wij kijken er enorm naar uit om de kinderen weer te verwelkomen in de school!!


Terug

St. Jobskade 14-16

3024 EN Rotterdam

010 4255385

bsmullerpier@nullrvko.nl