Basisschool Müllerpier

Basisschool Müllerpier

 

Zo’n 20 jaar geleden is Rotterdam gestart met de ontwikkeling van twee pieren aan de Maas: de Müllerpier en de Lloydpier, samen het Lloydkwartier. Het wordt wel de creatiefste wijk van de stad genoemd, omdat het voormalige stukje havengebied het kloppende hart is van de Rotterdamse audiovisuele, creatieve en ICT industrie. Tussen de Euromast en het Scheepvaart en Transport College (STC), het MAAS theater en dans en de Rotterdamse haven staat Basisschool Müllerpier.

De school vervult als onderwijsvoorziening een buurtfunctie voor het Lloydkwartier en streeft ernaar om deze functie te blijven vervullen. Basisschool Müllerpier valt onder de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO).

Het Lloydkwartier heeft een aantal markante gebouwen en ook de school heeft een bijzondere huisvesting. Het lichte en moderne schoolgebouw bevindt zich in het gebouw Witte de With. De 9 lokalen zijn gelegen rondom een centrale hal met een bibliotheek en een leercentrum. Sinds januari 2021 heeft de school een nieuwe ruimte tegenover het oorspronkelijke schoolgebouw. In het schooljaar 2023-2024 staat er een herinrichting van de buitenruimte op de planning. De schoolpleinen zullen aangepast worden, zodat er een uitdagend en groen plein ontstaat. Ook de buitenruimte rondom de school zal vergroend worden, hierdoor kunnen de kinderen ook tijdens de buitenlessen in een rijke omgeving leren en spelen.

Er zijn vier groepen 1/2, twee groepen 3, een groep 4, een groep 5, een groep 6, een groep 7 en een groep 8. Lopende het schooljaar 2023-2024 zal er een instroomgroep 1 starten. Het schoolteam bestaat ongeveer uit 27 personen, waarvan de meesten parttime werken. 

Basisschool Müllerpier is een school waar veiligheid, structuur en stabiliteit belangrijke waarden zijn. Vanuit deze waarden voelen kinderen zich vrij om zelfstandige keuzes te maken.

De persoonlijke ontwikkeling van ieder kind wordt gestimuleerd door de mogelijkheid om zich te ontplooien op verschillende ontwikkelingsgebieden. Daarbij wordt erkend dat ieder kind verschillend is.

De communicatie op alle niveaus is open, transparant, respectvol en integer.

De school is een lerende organisatie waarin de kinderen, het team en de organisatie voortdurend in ontwikkeling zijn.

Basisschool Müllerpier is een katholieke school waar ieder kind met zijn/haar achtergrond wordt gerespecteerd.

Terug

St. Jobskade 14-16

3024 EN Rotterdam

010 4255385

bsmullerpier@nullrvko.nl