Extra verlofaanvraag

De nederlandse overheid heeft in de leerplichtwet vastgelegd dat ieder kind leerplichtig is vanaf 5 jaar. Een leerling mag dus niet zomaar een dag wegblijven. Toch kan het gebeuren dat er omstandigheden zijn die zo zwaar wegen dat u uw kind buiten de schoolvakanties een dag van school wilt houden. Voor dit zogenaamde extra verlof zijn regels opgesteld.

Extra verlof (binnen 10 schooldagen) mag alleen worden toegekend als er sprake is van:

- religieuze feestdagen

- gewichtige omstandigheden

- aard van het beroep van (één van) de ouders.

 

Er mag dus GEEN vrij worden gegeven in verband met:

- reeds een ander kind vrij

- goedkopere vakanties buiten het seizoen

- door anderen betaalde vakanties

- ophalen van familie

- midweek- of weekeindevakanties

- reeds ticket gekocht of reservering gedaan

- meereizen met anderen.

Op de website onder 'downloads' treft u een verlofaanvraagformulier voor aanvragen binnen 10 schooldagen. Aanvragen van meer dan 10 schooldagen dient u bij leerplicht aan te vragen. 

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met de directeur of met de afdeling leerplicht van de Dienst Stedelijk Onderwijs (010-8914666).

Terug

St. Jobskade 14-16

3024 EN Rotterdam

010 4255385

bsmullerpier@nullrvko.nl