Avondvierdaagse informatie

Avondvierdaagse informatie

Donderdag 30 mei 2024

Beste ouder/verzorger,

Maandag is het zover en start de 16e editie van de avondvierdaagse Delfshaven. De kinderen die zijn ingeschreven gaan van maandag 3 juni t/m donderdag 6 juni, 4 avonden onder begeleiding van u, de 5km of 7,5km lopen. De start is op het Heemraadsplein en hier zal ook iedere avond worden geëindigd.

  • de 7,5 km: 18:15uur verzamelen Heemraadsplein, start 18:30 uur
  • de 5 km: 18:45uur verzamelen Heemraadsplein, start 19:00u

Op het plein zal een er een tafel staan met het logo van de school. Op de eerste avond krijgen de kinderen een stempelkaart met stempel en voorzien van naam. Op deze kaart staat per avond in welk deel van de wijk er gelopen gaat worden. Let op: Alleen de eerste avond krijgen de kinderen een stempel. De andere avonden is het verzamelen bij de tafel van school voldoende, zodat we als school gezamenlijk kunnen vertrekken in de volgorde die de organisatie omroept. Iedere avond is dit een ander volgorde. De laatste avond na de wandeling moet de stempelkaart weer worden ingeleverd bij het afhalen van de medaille. Op de stempelkaart staat welke medaille de kinderen krijgen, vandaar dat deze de laatste avond weer meegenomen en ingeleverd moet worden. Neem de stempelkaart dus alleen op de eerste en laatste avond mee!

De kinderen krijgen maandag van school een shirt die tijdens het lopen gedragen dient te worden, zodat we als school duidelijk herkenbaar zijn en bij elkaar kunnen blijven. Het shirt moet ongewassen op vrijdag 7 juni weer worden ingeleverd bij de eigen groepsleerkracht. Op de laatste avond (donderdag 6 juni) is het leuk als de kinderen na afloop van de wandeling feestelijk worden onthaald op het Heemraadsplein door bekenden. En natuurlijk krijgen ze een medaille voor deze prestatie. De medaille kan, door de stempelkaart in te leveren, bij de schooltafel worden afgehaald op het Heemraadsplein. 

Daarnaast zijn er nog een aantal dingen van belang, die vanuit de organisatie zijn gecommuniceerd voor het laten slagen van de avondvierdaagse:

Omdat we met meer deelnemers dan ooit van start gaan, volgen hier nog wat belangrijke aanwijzingen. We doen dit om de A4D zo soepel en veilig mogelijk te laten verlopen.

Veiligheid

  • Het lopen op slippers, het sabbelen op lollies en zuurtjes tijdens het wandelen, wordt sterk afgeraden.
  • Ook leert de ervaring dan buggy’s, wandelwagens en honden de boel ophouden. Ons dringende verzoek deze niet mee te nemen.
  • Zorg ervoor dat de kinderen zo veel mogelijk op de stoep lopen, en dat kinderen bij elkaar in de wandelstoet blijven lopen. Ga als begeleiders eventueel op straat lopen juist om de kinderen op de stoep te houden.
  • De begeleiders/ ouders zijn primair verantwoordelijk dat de kinderen veilig oversteken. Daarbij moeten ALTIJD de aanwijzingen van de verkeersregelaars worden opgevolgd. Dit betekent soms ook dat een school ‘in gedeeltes’ oversteekt. Sommige kinderen willen een “eindsprint” maken op het laatste stuk naar het plein. Dit leidt tot onoverzichtelijke en gevaarlijke situaties. Alle ouders en begeleiders moeten scherp opletten dat kinderen NIET gaan hollen op het eind.

 

 

Gezelligheid, opruimen en goede omgang

  • De avondvierdaagse wil een voorbeeld zijn hoe meer dan 1000 kinderen zich gezamenlijk kunnen vermaken en positief en vriendelijk met elkaar omgaan. Pesten, uitjoelen etc. van andere scholen hoort hier dus niet bij!
  • De verkeersregelaars zijn vrijwilligers maar uitgebreid getraind! Voor de veiligheid is het belangrijk dat de aanwijzingen van de verkeersregelaars worden opgevolgd. Doe dit zonder in discussie te gaan; het zijn vrijwilligers en we willen volgend jaar graag weer gebruik van ze maken. Zonder hen geen avondvierdaagse.
  • De ervaring leert dat iedereen scherp moet blijven om 4 avonden de discipline te handhaven. We eten inmiddels dat er bij de 7,5km soms gedoe ontstaat: leerlingen die elkaar uitdagen, grapjes die uitmonden in een ruzie. We vragen jullie daarom ook voor deze groep ervoor te zorgen dat de kinderen zich fatsoenlijk en veilig ‘gedragen’! Spreek kinderen aan op hun gedrag, zodat het voor iedereen gezellige avonden zijn.
  • Tenslotte: wij gaan als organisatie niet over de hoeveelheid snoep die onderweg gegeten wordt. We willen wel dat er zo min mogelijk papier en plastic op straat belandt. We vragen jullie daar extra goed op te letten en kinderen aan te spreken als ze afval op de straat gooien. 

Alle spelregels zijn na te lezen op onze website.https://www.delfshaven4daagse.nl/

 

Vrijwilligers:

De organisatie is altijd op zoek naar nieuwe leden voor de organisatie en verkeersregelaars. Dus ouders die willen helpen voor de volgende editie, neem contact met ons op: a4ddelfshaven@gmail.com

We hopen er een mooie 16e editie avondvierdaagse Delfshaven van te maken met elkaar!


Terug