Nieuwsbrief, 01-03-2024

Vrijdag 1 maart 2024

Müllerpierdag

Op 9 februari hebben we weer een succesvolle Mullerpierdag gehad. De kinderen hebben deze dag iets moois voor een ander gemaakt. De verkoop van de kunst en dierenkalenders voor het goede doel was ook een succes! Door de grote opkomst hebben we €953,60 opgehaald en konden we een paar dagen later de cheque aan de dierenbescherming overhandigen. Ze kwamen met de dierenambulance en diervoederwagen. De kinderen mochten een kijkje nemen in de dierenambulance, kregen uitleg en mochten vragen stellen aan de vrijwilligers. Bij de diervoederwagen kregen de kinderen uitleg over het materiaal en mochten ze zelf aan de slag met een vangstok en een knuffelhond pakken, een knuffelhond uitlezen op chip en zelfs een knuffelhond vervoeren met een brancard. Het was een zeer geslaagde ochtend en namens de Dierenbescherming bedankt voor uw giften!

De Müllerpierdag van vorig jaar was net zo succesvol. We hebben toen met de verkoop van de sleutelhangers €1142,12 opgehaald. En het vele speelgoed dat is gedoneerd, is fijn terecht gekomen en zijn er weer veel kinderen in Rotterdam blij gemaakt!

 

Activiteiten

De komende tijd staan er weer heel wat activiteiten (onder schooltijd, maar ook buiten schooltijd) op het programma. Hieronder een overzicht:

6 maart                schoolvoetbaltoernooi groep 5-6

13 maart             schoolvoetbaltoernooi groep 7-8

23 maart             Erasmiaans schaakfestijn groep 3 t/m 8 (Hier bent u zelf verantwoordelijk voor aanmelding en begeleiding tijdens deze dag. Meer informatie, zie bijgevoegde flyer voor de geïnteresseerden.)

flyer schaaktoernooi

27 maart             Paasontbijt (alle kinderen 11.30 uur vrij)

28 maart             Studiedag (alle kinderen vrij)

1 april                  2e paasdag (alle kinderen vrij)

26 april                Koningsspelen en start meivakantie (alle kinderen 15.00 uur                                 uit)

 

Op tijd op school

Voor het dagelijks ritme en de structuur op school is het belangrijk dat kinderen op tijd op school komen. De kinderen zijn welkom vanaf 8.15 uur en de lessen/activieiten beginnen om 8.30 uur. We hopen dat u hier extra op wilt letten, zodat de kinderen zich goed kunnen focussen op school. 

 

Week van de Lentekriebels

Ook dit jaar nemen wij als school deel aan de week van de Lentekriebels. 

De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek voor het speciaal- en basisonderwijs. Tijdens de Week wordt er op school aandacht besteed aan relationele en seksuele vorming en wordt dit thema op een positieve manier onder de aandacht bij kinderen, scholen, leerkrachten en ouders gebracht. 

De Week van de Lentekriebels vindt plaats van 4 t/m 8 maart. 

Tijdens deze week worden er in groep 1 t/m 8 lessen gegeven over relationele en seksuele vorming die aansluiten bij de leeftijd en de belevingswereld en ontwikkeling van de kinderen in de verschillende groepen. Dit doen we door middel van het lespakket ''Kriebels in je buik.'' 

Het thema van de Week van de Lentekriebels 2024 is ‘Weerbaar online.’ Kinderen leren hoe ze veilig gebruik kunnen maken van internet en social media.

Door met leerlingen over online relaties en seksualiteit te praten, versterk je niet alleen hun online weerbaarheid. Je stimuleert ook respectvol gedrag en draagt bij aan een omgeving waarin kinderen online én offline elkaars wensen en grenzen respecteren en waar diversiteit in al haar facetten wordt gewaardeerd.

Vorig jaar hebben wij gemerkt dat deze week veel (negatieve) aandacht krijgt in de media. Wij kiezen als school heel bewust voor de lessen die passen bij de leeftijd van de kinderen. 
Voor meer informatie over het aanbod in de klas van uw kind kunt u vragen stellen aan de leerkracht. Verder kunt u via onderstaande link meer informatie vinden.

https://seksuelevorming.nl/onderwerpen/week-van-de-lentekriebels/week-van-de-lentekriebels-informatie-voor-ouders/


Terug

St. Jobskade 14-16

3024 EN Rotterdam

010 4255385

bsmullerpier@nullrvko.nl