Nieuws, Müllerpier 03-11-2023

Nieuws, Müllerpier 03-11-2023

Vrijdag 3 november 2023

Ouderavond social media

Aanstaande maandag vindt de ouderavond social media plaats van 19.00 uur - 20.00 uur.
Op de Müllerpier vinden we het belangrijk dat alle kinderen mediawijs worden. De wereld van social media zorgt voor veel mogelijkheden, maar ook voor risico's. Wij horen regelmatig van ouders dat ze vragen hebben over hoe ze hier thuis met hun kind mee om kunnen gaan. Tijdens deze ouderavond zullen verschillende onderdelen aan bod komen. Hierbij kunt u denken aan: de voor- en nadelen van social media, populaire apps, praktische informatie, praktijkvoorbeelden, tips & tricks enz. Uiteraard is er ook ruimte voor het stellen van vragen.
Vorig jaar waren de ouders die aanwezig waren bij deze avond erg enthousiast. We hebben nog ruimte voor een flink aantal ouders, dus u kunt zich nog steeds opgeven door een mailtje te sturen naar: petra.verschuure@rvko.nl of het even doorgeven op school. 

 

Uitbreiding

Afgelopen woensdag heeft ons bestuur de sleutel gekregen van de ruimte waar eerst Basic Fit zat. Dit betekent dat we snel aan de slag kunnen met de verbouwing. We zullen als eerst de begane grond aan gaan pakken. Hier zal een speelzaal worden gemaakt voor de groepen 1/2 en een instroomgroep voor de kleuters. Ook zal er in de centrale hal een leercentrum met bibliotheek komen.

Ook zullen we samen gaan werken met Maaszwemmertjes. De eerste gesprekken zijn inmiddels geweest en we gaan met elkaar kijken wat zij voor onze kinderen kunnen gaan betekenen. Wij zijn ontzettend blij met deze samenwerking! 

 

Vrijwillige ouderbijdrage

Deze week heeft u een mail gekregen over de vrijwillige ouderbijdrage via ons betalingssysteem wis-collect. Van de ouderbijdrage betalen wij de extra dingen die we als school doen. Voorbeelden hiervan zijn: de Sint cadeautjes, het schoolreisje, excursies en gastlessen, materialen voor de kerstviering, Pasen, sportdag, eindfeest groep 8 enz. Ieder jaar geeft de MR goedkeuring over de begroting, zodat het zichtbaar is wat er met het geld gebeurt. 

 

Berichtje van Nikolina (een oud-leerling)

Beste ouders/verzorgers,

Ik ben Nikolina, een oud leerling van basisschool Müllerpier. Ik zit nu op Wolfert Tweetalig in de 4e klas. Leerlingen uit de 4e klas doen mee aan de IMAS (Internationale maatschappelijke stage). Daar gaan we naar andere landen om te helpen, bijvoorbeeld met de educatie.
 
Mijn groepje en ik willen ons stage in Sri Lanka doen. We willen daarvoor geld ophalen voor een betere educatie voor kinderen en schildpadden in nood te verzorgen.
Dit kunnen we natuurlijk niet alleen doen. Dit is waarom wij ouders, verzorgers en leerlingen vriendelijk vragen of ze plastic flessen van thuis willen meenemen om mee te helpen voor het goede doel. Donaties zijn ook altijd welkom ;)
Op de gang vanaf maandag 6 november tot en met 25 januari staat er een bak waar u uw flessen kwijt kan. 
Wij zullen dit heel erg waarderen!

Terug

St. Jobskade 14-16

3024 EN Rotterdam

010 4255385

bsmullerpier@nullrvko.nl