Ouderraad

Ouderraad

De ouderraad (OR) wordt gevormd door de klassenouders van alle groepen. De OR ondersteunt het team bij de organisatie van de diverse activiteiten. Bij iedere grote commissie (zoals kerst, techniek en sint) sluiten twee ouders aan die samen met de leerkrachten de activiteit organiseren.

Aan het begin van elk schooljaar (vlak na de eerste OR vergadering) vindt er een overleg plaats voor elke commissie waarin leerkrachten en ouders vertegenwoordigd zijn. De klassenouders zijn al zoveel mogelijk op de hoogte van de benodigde inzet van hulpouders voor de diverse activiteiten met de groepen gedurende het schooljaar.

Wij vinden het belangrijk om te weten wat er bij de ouders leeft. Regelmatig wordt de OR naast de MR gevraagd om mee te denken over zaken die in school spelen.

De klassenouders/leden van de ouderraad in het schooljaar 2021-2022 zijn:

1-2 A: Stacey
1-2 B: Francis
1-2 C: Ralu
3: Hannah
4: Franca
5: Inge
6: Rivka
7: Diederik
8: Nolly 

 

Terug

St. Jobskade 14-16

3024 EN Rotterdam

010 4255385

bsmullerpier@nullrvko.nl