Nieuws Müllerpier, 16-02-2021

Nieuws Müllerpier, 16-02-2021

Dinsdag 16 februari 2021

Herinnering studiedag

Aanstaande vrijdag is de school gesloten in verband met een studiedag. Aansluitend begint de voorjaarsvakantie. De kinderen worden maandag 1 maart weer op school verwacht.

 

Cito-toetsen en rapporten

Dit jaar nemen we de middentoetsen van Cito af in week 10 en 11 (dit is de 2e en 3e week na de voorjaarsvakantie). Wij vinden het belangrijk dat de kinderen eerst weer kunnen wennen aan het fysiek naar school toe gaan. De uitslagen van de toetsen zullen we gebruiken om te analyseren waar de kinderen nog moeite mee hebben en wat ze juist wel goed beheersen. 

De kinderen van groep 1 t/m 7 zullen hun rapport op woensdag 31 maart mee naar huis krijgen. Ook dit is later dan dat u gewend bent. Door het thuisonderwijs was het niet mogelijk om kinderen te observeren tijdens het werken / spelen. Ook het afnemen van de methodetoetsen was niet mogelijk. De rapportgesprekken zullen na de Paasdagen plaatsvinden. 
Mocht u eerder een gesprek wensen over de ontwikkeling van uw kind, dan kunt u contact opnemen met de groepsleerkracht. 

 

Coronamaatregelen

Sinds vorige week hebben we op school een aantal extra maatregelen genomen. Zo speelt iedere klas op zijn eigen plein en dragen de kinderen uit groep 7 en 8 mondkapjes op de gang. We merken dat de kinderen dit goed oppakken. Aanstaande vrijdag zullen we de extra maatregelen evalueren.

Hieronder is nogmaals te lezen wat u als ouder kunt doen om het brengen en halen van alle kinderen zo veilig mogelijk te laten verlopen.

  • Houd afstand van andere volwassenen. Gebruik de ruimte voor de school zo goed mogelijk.
  • Draag een mondkapje als u uw kind komt brengen / ophalen.
  • Kom alleen. (Eén volwassene per gezin)
  • Zorg dat u de ruimte voor de school weer zo spoedig als mogelijk verlaat na het brengen / ophalen. 
  • Laat uw kind (indien mogelijk) zelfstandig naar school komen. 

 

Adviesgesprekken groep 8

De kinderen uit groep 8 zullen aanstaande woensdag en donderdag hun definitieve advies krijgen. Deze gesprekken zijn voor de kinderen dermate belangrijk dat ze fysiek op school zullen plaatsvinden in de speelzaal. De ouders van de kinderen uit groep 8 kunnen via de voordeur naar binnen en via de zijdeur naar buiten. Graag bij binnenkomst uw handen desinfecteren en een mondkapje opdoen. 


Terug

St. Jobskade 14-16

3024 EN Rotterdam

010 4255385

bsmullerpier@nullrvko.nl