Nieuws Müllerpier, 05-02-2021

Nieuws Müllerpier, 05-02-2021

Vrijdag 5 februari 2021

Beste ouders,

In dit nieuwsbericht kunt u alle informatie vinden over de maatregelen die we als school moeten nemen om maandag weer veilig open te gaan voor alle kinderen en leerkrachten. Hierbij volgen wij het protocol dat door het ministerie van OC&W is opgesteld. We vragen u om dit nieuwsbericht goed door te lezen en bij vragen of onduidelijkheden contact op te nemen met de directie van de school. (petra.verschuure@rvko.nl

 

Het naar school brengen en het ophalen van uw kind:

 • Uw kind mag door maximaal 1 ouder/verzorger naar school worden gebracht. Tijdens het halen en brengen van uw kind vragen wij u om een mondkapje te dragen. Blijf niet 'hangen' voor de school, maar ga direct naar huis. Houd 1,5m afstand met andere volwassenen. 
 • De kinderen uit groep 3, 4, 5 en 7 worden tussen 8.15 uur en 8.30 uur op school verwacht en zijn om 15.00 uur uit. Op woensdag zijn zij om 11.30 uur uit. De kinderen uit groep 1/2, 6 en 8 worden tussen 8.30 uur en 8.40 uur op school verwacht en zijn om 15.10 uur uit. Op woensdag zijn zij om 11.40 uit. Als u meerdere kinderen bij ons op school heeft, gelden de schooltijden van het jongste kind. 
  De kinderen uit groep 1 t/m 4 worden op het schoolplein opgewacht door hun juf, de kinderen uit groep 5 t/m 8 gaan zelfstandig naar binnen. Alle kinderen worden aan het einde van de dag naar buiten gebracht. 
 • De kinderen uit groep 7 en 8 komen voor zover mogelijk zelfstandig naar school en gaan zelfstandig naar huis. 

 

Extra hygiëne maatregelen:

 • Alle kinderen wassen bij binnenkomst hun handen. Zij wassen ook hun handen na het buitenspelen en voor het eten.
 • De trapleuningen, wc's en deurklinken worden extra schoongemaakt.
 • Tijdens de lockdown zijn er veel kinderen jarig geweest. Iets wat natuurlijk gevierd moet worden. Wij vragen u om voorverpakte traktaties mee te geven. 
 • De tafels en chromebooks worden iedere dag na schooltijd schoongemaakt. 

 

Gebruik mondkapje

 • De kinderen uit groep 7 en 8 dragen een mondkapje als zij door de school lopen. In de eigen klas is dit niet nodig. Wij vragen u om uw kind een mondkapje mee te geven.
 • Alle leerkrachten dragen in de gangen van de school een mondkapje. Zodra zij in hun eigen klas zijn gaat deze af. 

 

Het werken en buitenspelen

 • In de pauzes spelen de groepen 3 t/m 8 buiten met 2 groepen tegelijk. 1 groep op het linkerplein en 1 groep op het rechterplein. De kleuters spelen tegelijk buiten. 
 • Er wordt alleen samengewerkt met kinderen uit de eigen klas. 
 • De kinderen uit groep 7 en 8 zitten in de klas in tweetallen. De kinderen uit de overige groepen zitten in een groepje van maximaal 5 kinderen. 

 

Quarantaine

 • Bij een positieve bemetting van een leerling of leerkracht dient de hele klas 10 dagen in quarantaine te gaan. Na 5 dagen kunt u ervoor kiezen om uw kind te laten testen. Is deze negatief, dan kan uw kind weer naar school komen. Deze verantwoording ligt bij de ouders. 

 

Overig

 • Als uw kind coronagerelateerde klachten heeft blijft uw kind thuis. 
 • Als iemand in uw huishouden coronagerelateerde klachten heeft in combinatie met koorts blijft het hele gezin thuis.
 • Op school ventileren we extra. Dit betekent dat ramen en deuren vaker open staan dan normaal. Denkt u aan een extra trui of vest voor uw kind?

 

Uitgeleende chromebooks

 • Tijdens de schoolsluiting zijn er heel wat kinderen die een chromebook van de school hebben geleend. Wij verzoeken u om deze aanstaande maandag in te leveren, zodat wij deze op school weer kunnen gebruiken voor onze lessen. 

 

We kijken er naar uit om alle kinderen aanstaande maandag weer op school te verwelkomen! 

Tenslotte nog een link met een brief van ons bestuur. We vragen u om ook deze brief goed door te lezen.  

 brief bestuur

 


Terug

St. Jobskade 14-16

3024 EN Rotterdam

010 4255385

bsmullerpier@nullrvko.nl