Nieuws Mullerpier, 13-01-2021

Nieuws Mullerpier, 13-01-2021

Woensdag 13 januari 2021

Geslaagd!!!

Dit nieuwsbericht beginnen we met goed nieuws! Juf Nicole is gisteren geslaagd voor haar eindgesprek op de pabo. Dit betekent dat ze nu officieel is afgestudeerd. Wij zijn erg blij dat juf Nicole fulltime het team van de Müllerpier komt versterken. Juf Nicole zal 2 dagen in de week groep 1/2A lesgeven en 2 dagen in de week groep 1/2B. De andere dag zal zij beschikbaar zijn voor extra ondersteuning in groep 3 (mits er geen zieken zijn). 

 

Verlengde lockdown

Gisteren is tijdens de persconferentie bekend geworden dat de lockdown wordt verlengd. Ook de basisscholen blijven dicht tot minimaal 25 januari. 
Nu de basisscholen langer dicht blijven willen we benadrukken dat we het welbevinden van de kinderen het belangrijkst vinden. De kinderen moeten goed in hun vel zitten en zich veilig voelen. Dit is een voorwaarde om te kunnen leren. We vinden het uiteraard belangrijk dat er thuis gewerkt wordt door de kinderen, maar niet ten koste van alles. We weten dat het lastig kan zijn om het thuisonderwijs te combineren met het thuiswerken.
We willen benadrukken dat we ontzettend blij zijn met de hulp die de kinderen van u krijgen. Mocht er iets niet lukken of zijn er vragen, dan kunt u altijd even contact opnemen met de groepsleerkracht. 
Wij missen de kinderen ontzettend en vinden het erg leuk om filmpjes en/of foto's te ontvangen van het thuiswerken. Hier worden de juffen en meesters erg blij van! 

Noodopvang

We merken dat er steeds vaker een beroep wordt gedaan op de noodopvang. Daarom verzoeken we u dringend om hier alleen een beroep op te doen, als het echt niet anders kan. De leerkrachten die de noodopvang verzorgen zijn namelijk op dat moment niet beschikbaar voor het verzorgen van het thuisonderwijs.

Bent u als ouder(s) (beide) werkzaam in een cruciaal beroep en kunt u echt geen andere oplossing vinden voor de opvang van uw kind(eren), dan kunt u een email sturen naar: petra.verschuure@rvko.nl

 


Terug

St. Jobskade 14-16

3024 EN Rotterdam

010 4255385

bsmullerpier@nullrvko.nl