Nieuws Mullerpier, 02-10-2020

Nieuws Mullerpier, 02-10-2020

Vrijdag 2 oktober 2020

Inspectie van onderwijs

Vanochtend heeft onze school meegedaan aan een themaonderzoek kwaliteitsverbetering en leerlingpopulatie van de onderwijsinspectie. Samen met de onderwijsinspecteur hebben we gekeken naar onze zelf opgestelde verbeterthema's. We zijn al een aantal jaar bezig met het gedifferentieerd werken binnnen de groepen en willen dat dit jaar uitbreiden met het projectmatig werken. Binnen thema's is er aandacht voor de leren-leren leerlijn en het eigenaarschap van kinderen. Hiermee willen we de betrokkenheid van kinderen bij de lesdoelen en het inzicht van kinderen in hun eigen leerproces vergroten. Het was een open en prettig gesprek. Conclusie van het gesprek is dat de gekozen thema's passen in de lijn van ontwikkeling van de school en de leerlingpopulatie. Het aandachtspunt is het evalueren van deze punten op zowel proces als product. Dit zullen we gaan doen op leerkracht-, kind- en ouderniveau. Voor jullie als ouders zal dit in de OR en MR besproken worden, maar ook in de vragenlijst voor ouders die om het jaar wordt afgenomen. 

 

Ventilatie

Zoals jullie wellicht al hebben gelezen in de media is de situatie omtrent de ventilatie op alle scholen in Nederland in kaart gebracht. Voor onze school heeft de afdeling facilitair van ons schoolbestuur (RVKO) dit op zich genomen. Op alle scholen van de RVKO is de ventilatie op orde, wat betreft de Mullerpier dus ook. Woensdag 14 oktober komt er een bedrijf het luchtsysteem reinigen, dit wordt 1x in de zoveel tijd standaard gedaan.

Verder is het advies vanuit de GGD nog steeds om ramen en luchtroosters zoveel mogelijk open te houden. Wij hebben de ramen tijdens schooltijden zoveel mogelijk op kiepstand en in de pauzes zoveel mogelijk helemaal open. Hierbij natuurlijk rekening houdend met de veiligheid van de kinderen. De luchtroosters staan standaard open. Vanuit ons schoolbestuur is extra geld vrijgemaakt voor de energiekosten, omdat deze nu hoger zullen uitkomen en dit niet ten koste mag gaan van leermiddelen. 

 

Verkeersprotocol

Samen met de gemeente, politie en handhaving zijn wij (Marleen en Petra) nog steeds bezig met het verkeersprotocol. 

Wij verzoeken u met klem om alleen op de stoep bij de Mullerkade kort te parkeren om uw kind af te zetten als er geen parkeervakken vrij zijn (dit staat ook in het protocol). Mochten er wel parkeervakken vrij zijn en u staat op de stoep, dan kan handhaving of politie u bekeuren. Ook als u hier langer staat is er kans op een bekeuring. 

Verder zijn we samen met de gemeente aan het kijken of er meer stallingsmogelijkheden voor fietsen kunnen komen. We merken dat de extra 'fietsnietjes' die vorig jaar geplaatst zijn niet voldoende zijn. 

 

Corona

Maandagavond hebben premier Rutte en minister De Jonge wederom een persconferentie gegeven. In onze regio is de situatie zeer zorgelijk. Voor het basisonderwijs zijn er voorlopig geen nieuwe beperkingen.

Als school willen we de risico's zoveel mogelijk beperken. Concreet betekent dit dat we geen uitstapjes meer doen waarbij we reizen met het OV. De komende weken maken we gebruik van BUZZ010. Dit is een speciale instantie die zorgt voor het busvervoer van basisschoolleerlingen. De kinderen zitten hierdoor alleen met andere kinderen van de Mullerpier in de bus. Voor volwassenen in de bus (ouders en leerkrachten) is een mondkapje verplicht.

Voor onze teamleden geldt dat zij bij (milde) klachten direct thuis blijven en zich laten testen. De ervaring leert ons dat, ook met de huidige voorrang voor leerkrachten, het niet altijd mogelijk is om snel getest te worden. Dit maakt dat een leerkracht soms meerdere dagen afwezig is i.v.m. het wachten op de afspraak en uitslag. Wij doen ons uiterste best om zoveel mogelijk voor vervanging te zorgen. Omdat wij soms pas 's ochtends horen of iemand afwezig is, is het voor ons niet altijd mogelijk om u als ouder in te lichten over hoe de vervanging geregeld wordt. Hiervoor vragen wij uw begrip. 

 

Kinderboekenweek

Afgelopen woensdag is de kinderboekenweek op een spectaculaire wijze geopend. Er waren ridders met baarden, 1 zonder baard en zelfs een jonkvrouw.
De ingang van de school is betoverd in een kasteel. Hiervoor is een bedankje naar de ouders die hebben geholpen op zijn plaats.
De komende week zal er in de klas aandacht worden besteed aan het thema 'En toen...' De kinderboekenverkoop zal dit jaar niet door gaan i.v.m. corona. 


Terug

St. Jobskade 14-16

3024 EN Rotterdam

010 4255385

bsmullerpier@nullrvko.nl