Staking 30 en 31 januari

Donderdag 19 december 2019

De vakbonden hebben het onderwijzend personeel wederom opgeroepen om te staken op 30 en 31 januari 2020.

Het team heeft besloten dit keer gehoor te geven aan de stakingsoproep. 30 en 31 januari is onze school daarom gesloten. 

Wij realiseren ons dat deze staking voor ouders een extra belasting kan zijn. Om u tegemoet te komen, zal de studiedag van 28 januari niet doorgaan. De school is de 28e dus gewoon open!

BSO Kiddoozz heeft toegezegd dat zij opvang kunnen bieden op 30 en 31 januari. 

De Müllerpierdag is verplaatst naar 7 februari. 

Op dit moment is het lerarentekort op de Müllerpier niet voelbaar. Dit neemt echter niet weg dat er een groot tekort aan leerkrachten bestaat en dat de verwachtingen zijn dat dit verder toeneemt. 

Tijdens deze dagen organiseert de actiegroep WIJonderwEIS een bijeenkomst waarbij alle medewerkers van het primair onderwijs uit de Rotterdamse regio zijn uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomst zullen wij met elkaar in gesprek gaan, zorgen met elkaar delen, elkaar inspireren en samen de mogelijkheden voor de korte termijn verkennen. We geloven erin dat we alleen samen op goede ideeën kunnen komen, die het onderwijs versterken. 

De Rotterdamse schoolbesturen zijn samen met de gemeente actief geweest om in contact met minister Slob te komen om de grootte van het lerarentekort in onze stad duidelijk te maken. Dit heeft tot resultaat gehad dat de besturen van de 5 grote steden in samenwerking met het ministerie en de gemeenten nu actief noodscenario’s voor de korte termijn aan het uitwerken zijn. 


Terug

St. Jobskade 14-16

3024 EN Rotterdam

010 4255385

bsmullerpier@nullrvko.nl