Nieuwsbrief 1 schooljaar 2019-2020

Nieuwsbrief 1 schooljaar 2019-2020

Vrijdag 27 september 2019

Via onderstaande link of op de website kunt u de eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2019-2020 lezen: 

 https://www.schoolpraat-app.nl/phpimg/8543f1e60ad1c2d179b/nieuwsbrief-2019-2020-1.pdf

In deze nieuwsbrief treft u de volgende onderwerpen aan:

  • Leren buiten de klas / School op Seef
  • Medezeggenschapsraad (MR) en ouderraad (OR)
  • Kennismakingsgesprekken
  • EU fruit en groente op school
  • Nieuwe leerlingenraad
  • Agenda oktober en november

Vanaf nu ontvangt u de nieuwsbrief niet meer op papier. Indien u liever een papieren versie leest, kunt u deze nieuwsbrief meenemen uit het ‘folderbord’ bij de entree van de school.


Terug

St. Jobskade 14-16

3024 EN Rotterdam

010 4255385

bsmullerpier@nullrvko.nl