Notulen OR d.d. 20-09-2021

Notulen vergadering OR 20-09-2021

 

Voorstelrondje OR leden

Stacey

Moeder van Jaireh

Groep 1-2A

Francis

Moeder van Charlotte

Groep 1-2B

Ralu

Moeder van Alex

Groep 1-2C

Hannah

Moeder van Josephine

Groep 3

Franka

Moeder van Faas

Groep 4

Inge

Moeder van Tom

Groep 5

Rivka

Moeder van Polle

Groep 6

Diederik

Vader van Bente

Groep 7

Nolly

Moeder van Julie

Groep 8

Marleen (verkeer/ MR)

Moeder van Stijn

Groep 7

Mascha

 

IB en adjunct

Bea en Suzanne

 

Organisatie Evenementen

 

Schoolontwikkelingen 

Aan de overkant van ons schoolgebouw (oude sushirestaurant) komen volgend jaar de kleutergroepen te zitten. Zij gaan in een nieuwe ruimte werken wat ingedeeld zal worden op vaardigheden. Op dit moment wordt er nog volop onderzocht en gekeken hoe dit ingevuld gaat worden. De leerkrachten denken hierin mee. Voorbeeld wordt in filmpje getoond.

 

Evenementen

Kinderboekenweek:

 • Voor de Kinderboekenweek zijn we op zoek naar uniformen die we als aankleding mogen ophangen in de school. Vraag wordt uitgezet naar ouders.
 • Voor de afsluiting willen we een vossenjacht organiseren op vrijdag 15 oktober. Hiervoor willen we graag hulp van ouders die als vos op de pier willen staan. De precieze invulling volgt nog.

Verkeer:

Begin november starten de eerste praktijk verkeerslessen. Hiervoor zijn hulpouders nodig. Verdere informatie volgt nog.

 

Luizenpluizen:

Na de herfstvakantie wordt er via de app informatie naar ouders gestuurd over het luizenpluizen, zodat ouders dit thuis zelf kunnen doen.

 

 

 

 

Werkgroep

 

Ouder

Datum eerste overlegmoment

Sinterklaas

Hannah

Inge

Vrijdag 1 oktober 15.15 uur

Kerst

Stacey

Rivka

 

Techniek

Francis

Ralu

Rivka

Vrijdag 26 november 8.30 uur 

Koningsspelen

Franka

Diederik

 

Lustrum

Marleen

Franka

Inge

Hannah

Diederik (reserve)

 

Fotograaf

Marleen

Rivka

12-5-2022 (onder voorbehoud)

13-5- 2022 (onder voorbehoud)

Avondvierdaagse organisatie

Diederik

Marleen (?)

 

 

 

Rol van de OR-leden 

 

 • Contact met ouders voor het uitzetten van hulp die nodig is bij verschillende activiteiten e.d.
 • Adviserende rol naar MR (MR is wettelijke gesprekspartner van de school m.b.t. beleid).

 

 

Rondvraag:

 

 • Gymjuf vaak afwezig (Coronagerelateerd)
 • Communicatie over groepsgrootte en kinderen die vertrekken wordt gemist. Even een kleine mededeling in de app of berichtje naar klassenouder voor het toevoegen van nummer in de ouderklassenapp. En een uitleg over de groepsgrootte hoe dat tot stand komt.
 • Ouderbetrokkenheid op een andere manier organiseren?
  • Kunnen de koffieochtenden weer plaatsvinden?
  • Komt er een kerstborrel?

 

 

Data volgende vergaderingen:

9 november 2021

24 januari 2022

5 april 2022

13 juni 2022

 

Terug

St. Jobskade 14-16

3024 EN Rotterdam

010 4255385

bsmullerpier@nullrvko.nl